بیوگرافی

مشخصات :
نام و نام خانوادگي : عليرضا مقتدری اصفهانی
آدرس : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر مجتمع پزشکی قصر نور واحد 305
تلفن : 2240068 0313 - 95012134 - 09130851370
تاريخ تولد : 1357/09/26
محل تولد و صدور شناسنامه : اصفهان ايران

سوابق كار :
استاديار گروه طب فيزيكي و توانبخشي دانشكده پزشكي اصفهان 1388 (مسئول آموزش دستياران)
دستيار طب فيزيكي و توانبخشي دانشكده پزشكي شيراز (دستيار ارشد ) 1388-1385
پزشك مقيم CCU بيمارستان سينا اصفهان 1384
پزشك هلال احمر شهرستان ميمه اصفهان 1383
پزشك اورژانس بيمارستان سيدالشهداء شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختياري 1384-1382

سوابق تحصيلي :
دکترای فوق تخصصی : فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال درد. سال 2014 .دانشگاه هایدلبرگ آلمان.
دكترای تخصصي : گروه طب فيزيكي و توانبخشي دانشكده پزشكي شيراز دانشگاه علوم پزشكي فارس 1388
رتبه دوم امتحان بورد تخصصي (شهريور 1388)
دکترای حرفه ای : دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1382-1375

عنوان پايان نامه تخصصي :
The diagnostic value of ultrasonography in patient with. Electrophysiologicaly confirmed carpal tunnel syndrome.
در تاريخ 78/10/16توسط هيئت داوران مورد بررسي قرار گرفت و با نمره بيست تمام به تصويب نهايي رسيد.

عنوان پايان نامه دكتراي حرفه اي پزشكي :
بررسي توزيع فراواني كدر شدگي كپسول خلقي بعد از عمل قرار دادن لنز داخل چشمي در بيماران مبتلا به كاتاراكت با دو نوع لنز ‹آكريليك› و ‹غيرآكريليك›
در سال 1382 با رتبه عالي مورد تائيد قرار گرفت.
ديپلم تجربي 1375 دبيرستان پويندگان اصفهان
رتبه 68 كنكور سراسري سال 1375

سوابق تدريس :
به مدت 2 سال و 4 ماه تدريس در گروه طب فيزيكي و توانبخشي دانشكده پزشكي اصفهان به عنوان استاديار گروه طب فيزيكي

عضويت انجمن ها :
عضو انجمن بين المللي مطالعه درد International Association for the Study of Pain (IASP)
عضو انجمن درد ايران IRANIAN Pain Society
عضو انجمن جهاني درد World Institute of Pain (WIP)
عضو انجمن اروپايي درمان درد
European Society of Regional Anesthesia and Pain therapy (ESRA)
عضو انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران IRANIAN Society of Regional Anesthesia and Pain Medical (ISRAPM)
عضو انجمن طب فيزيكي و توانبخشي ايران (ISPMR)
عضو انجمن طب فيزيكي و توانبخشي اصفهان
عضو انجمن ليزر پزشكي ليزري ايران
فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال درد
عضو انجمن طب سوزني ايران

انتشارات :
ايدز و جراحي ترجمه وتاليف 2002 انتشارات بني هاشم
سارس (SARS) ترجمه و تاليف 2003 - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مقاله ها :
Evaluation the effectiveness of local dexamethasone injection in pregnant women with carpal tunnel syndrome. (J Res Med Sci, 2011-May) PMID: 22091293[pub med]
Which parameter is more Reliable in a cold hand, NCV or latency (Electromyography clin Neurophysiol, 2010, 101-Aug) PMID:20718334[pub med]
Sympathetic Skin Response (SSR) in crorn disease: A Pilot study. (Electromyography clin Neurophysiol, 2010, Jan-Feb) PMID:20349555[pub med]
Autologus blood injection in carpal tunnel syndrome (C.T.S). (Electromyography clin Neurophysiol, 2009, Nov-Dec) PMID:20058545[pub med]
EMLA cream for carpal tunnel syndrome: How it compares with steroid injection. (Electromyography clin Neurophysiol, 2009, Sep-Oct) PMID:19845100[pub med]
Study of sympathetic skin response in visceral leishmaniasis. (Electromyography clin Neurophysiol, 2009, Jul-Aug) PMID:19694207[pub med
Evaluation of effectiveness of local insulin injection in none insulin dependent diabetic patient with carpal tunnel syndrome. (Electromyography clin Neurophysiol, 2009, May-Jun) PMID:19534294[pub med]
The diagnostic value of ultrasonography in patient with Electrophysyologicaly confirmed carpal tunnel syndrome. (Electromyography clin Neurophysiol, 2009, Jan-Feb) PMID:19280704[pub med]
Tibial and peroneal Nerve conduction studies in Ankle sprain. (Electromyography clin Neurophysiol, 2007, Sep-Oct) PMID:17918506[pub med]
Brainstem auditory evoked potential (BAEP) in brucellosis. (Electromyography clin Neurophysiol, 2008, Apr-May) PMID:185518638[pub med]
Prevalence of shoulder pain after stroke and associated factors (Journal of mazandaran University of Medial Sciences, 2008 ISSN:1735-9279).
-The Analysis of two-months effects of Muscle stretching immediately following injection of Methyl prednisolone in the treatment of trigger points patients. (Journal of Mazandaran University of Medical Science 2008 ISSN: 17359279).
-Efficacy of Botulinum Toxin Type A for Treating chronic low Back pain (Anesthesiology and pain Medicine Journal)
www.Anesthpain.com, 2011,DOI:10,5812/Kowsar.22287523.1845.


آدرس مطب : اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر نور واحد 305
تلفن : 32240068 - 031
بیوگرافی
دلایل کمردرد ناگهانی
ارتباط بین شانه درد و حمله قلبی
بیماری های اسکلتی عضلانی
آیا صداهای گردن طبیعی است
علت گرفتگی عضلات گردن چیست ؟
چاقی و خطرات آن